Om Fagligt Netværk

 

Efter indførelse af kommunalreformen i 2007 var der behov for at opbygge nye samarbejdsrelationer i forhold til styrkelse af indsatsen for seksuel sundhed og forebygge seksuelt overførbare infektioner (soi), uønsket graviditet og seksuelle krænkelser.

 

Derfor har nøglepersoner i det tidligere amtslige forebyggelsesnetværk taget initiativ til at oprette et landsdækkende faglige netværk for personer, som professionelt beskæftiger sig med seksuel sundhed.

 

Netværket skal at sikre, at den store viden, idérigdom og mange initiativer fra det nationale samarbejde mellem amterne kan fastholdes, så det fremover kan bruges til ny udvikling i de nye, store kommuner.

 

Netværket modtager støtte fra Sundhedsstyrelsen, og tilmelding til netværket er derfor gratis. 

 

Formål 

Netværkets overordnede formål er at fremme den seksuelle sundhed i Danmark med omdrejningspunkt i den offentlige indsats.
 
Konkret skal netværket bidrage til at:

  • sikre vidensdeling mellem de centrale aktører
  • udvikle kapacitet til at arbejde med seksuel sundhed og forebyggelse på området
  • sikre et højt fagligt informationsniveau på området
  • facilitere og fremme samarbejdet inden for området på tværs af landet 
  • understøtte lokale indsatser og styrke det centrale/lokale samarbejde

Læs det godkendte Arbejdsgrundlag for Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed

 

 

Hvem kan blive medlem? 

I netværket kan optages personer eller organisationer, der har faglig (professionel) baggrund i relation til netværkets formål og fokusområder.  

 

Offentligt ansatte

  • Kommunalt ansatte ressourcepersoner (eksempelvis sundhedsplejersker, forebyggelseskonsulenter, undervisere m.fl. som beskæftiger sig med soi, uønskede graviditeter og seksualundervisning)
  • Regionale forebyggelseskonsulenter 
  • Sundhedsstyrelsens ressourcepersoner på området

Kommuner

 

Organisationer

  • Organisationer der arbejder med forebyggelse af hiv, soi, uønskede graviditeter og seksualundervisning

Private personer

  • Professionelle med ekspertise på området og fokus på den offentlige indsats

 

Vil du være med?

Vi opfordrer alle kommunalt ansatte og interesseorganisationer, der arbejder med seksuel sundhed, til at tilmelde sig netværket.

 

Det er gratis og kræver blot, at du udfylder indmeldelsesformularen.

 

 

 

 

Nyheder
18/01-2018
Generalforsamling i fagligt netværk for seksuel sundhed d. 22.nov. 2017

Afviklet på den 5. Nationale Konference for seksuel sundhed
Læs mere …
22/12-2017
Spændende oplæg på den 5. nationale konference for seksuel sundhed

Præsentationer fra den 5. nationale konference om seksuel trivsel fra vugge til grav, november 2017
Læs mere …