Nyhed | 18-01-2018Generalforsamling i fagligt netværk for seksuel sundhed d. 22.nov. 2017


Referat fra generalforsamling i fagligt netværk for seksuel sundhed d. 22.nov. 2017

Afviklet på den 5. Nationale Konference for seksuel sundhed

 

Formandsberetning v Lone Kjær Hein: (stikords referat)

 

Fagligt netværk for seksuel sundhed har på nuværende tidspunkt 650 medlemmer. Det kan argumenteres at det er godt klaret, men før man drager denne konklusion skal der også tages højde for, at det er gratis at være medlem, det kræver medlemskab at være med på den Nationale Konference for Seksuel Sundhed og så klan det derudover være besværligt at melde sig ud.

 

Det rejser spørgsmålet: Er 650 medlemmer noget særligt? Svaret er ja – det er noget særligt. Seksuel sundhed i Danmark fremmes og bliver bedre, når vi står sammen. Når vi slås sammen for rettigheder, for bedre seksualundervisning, at der overhovedet er bliver undervist i seksualundervisning og at denne undervisning er normkritisk. Vi bliver klogere på at seksuel sundhed er for alle; børn, unge ældre, voksne, handicappede, raske, syge, etnisk danske og alle andre. Der er ingen grænser for seksuel sundhed og alligevel handler seksuel sundhed meget om grænser.

 

Ved den sidste Nationale Konference for Seksuel Sundhed blev det besluttet, at vi skulle lave regionale netværksgrupper og at der skulle laves lokale temaarrangementer. Grunden til dette var – og er, at kommuner i samme regioner med fordele kan samarbejde om indsatser. Fagfolk og ildsjæle har lettere ved at mødes og inspirere hinanden, når det er i nærområdet – og vi kan af den vej fremme kendskabet til hinandens indsatser og ikke mindst hinanden i de forskellige regioner.

 

Hvordan er det så gået? Region Nord og Region Syd lavede opstartsarrangement i maj 2016 og har siden haft flere temaarrangementer. Region Midt-Vest kom først i gang i september i år, altså for 2 måneder siden, men er i gang med at planlægge flere temaarrangementer. Nu mangler vi at få gang i Region Hovedstaden og Region Sjælland, så vi har alle med. Temaarrangementer i regionerne er åbne for alle medlemmer Udover arrangementerne i de 3 regioner har fagligt netværk stået for 4 nationale temadage:

  • Et arrangement om unges digitale hverdagsformer i Århus
  • Et arrangement om interkøn- og transkønnethed i København
  • Og to arrangementer om seksuelle senfølger efter kræft og kræftbehandling – hvor det sidste have karakter af en slags efteruddannelsesforløb.

Udfordringen er tid - vi vil alle sammen gerne lære nyt, blive inspireret, få mere netværk, men hvordan finder vi tiden? I Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed spørger vi i stedet: Har vi råd til at lade være? Det mener vi ikke at vi har og vi tror at regionale netværks grupper er fremtiden, men ikke på bekostning af det nationale.

 

Herefter gav formanden ordet til Bjarne B. Christensen, der gennemgik rammerne for valget af de regionale styregrupper.

 

Fagligt netværks bestyrelse præsenterede følgende model for valg af netværkets nye bestyrelse:

  • Der nedsættes regionale styregrupper der består af de interesserede som er i regionerne. På den nationale konferencen tilmeldte en række interesserede medlemmer sig til at gå med i de regionale styregrupper (se foreløbig liste nedenfor).
  • Alle medlemmer kan stille op som tovholdere for de regionalestyregrupper. Den person med flest stemmer i hver region bliver valgt som tovholder for den regionalegruppe og indgår automatisk i fagligt netværks nationale styregruppe.
  • Ud over 5 regionale tovholdere / styregruppeledere vælges der op til 3 landsdækkende NGO repræsentanter i bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen godkendte den foreslåede valgmodel. Det blev sikret at alle som ønskede at stille op havde meldte deres kandidatur.

 

Ved det efterfølgende valg blev følgende valgt ind som regionale tovholdere (bestyrelsesformænd) og dermed i den nationale styregruppe: (opdateret 4.jan 2018)

 

National bestyrelse i fagligt netværk(formænd for nationale styregrupper + NGOer)
Lone Kjær Hein Sundhedplejerske og projektleder Holstebro Kommune Holstebro lone.kjaer.hein@holstebro.dk
Christina Wind Projektmedarbejder Reden Ung/Reden Kbh NGO cw@reden.dk
Louise Bro Davidsen Cand. Scient. Pol. Odense   louise.bro.davidsen@gmail.com
Anne Sofie Frankel Chef for Viden og uddannelse Aids-Fondet NGO anne.sofie@aidsfondet.dk
Bjarne B. Christensen Generalsekretær Sex & Samfund NGO bbc@sexogsamfund.dk
Lea Rasmussen Sygeplejerske og Master i sexologi Selvstændig Hillerød leahellegaard@gmail.com
Marlene Quist Simoni, Seksualvejleder Marlene Q Aalborg kontakt@marleneq.dk
Manuela Nørgaard Master i sexologi Nordic Midiccare - Lægeklinik Lolland Falster, Sjælland mn@mastersexolog.dk

 

Nedenfor ses de regionale styregrupper i fagligt netværk. Den øverst på listerne er tovholder for styregrupperne.

 

Alle interesserede på den nationale konference som ønskede, er skrevet ind på listen her. Men det vil være muligt at udvide de regionale grupper med yderligere interesserede.

 

Regionale styregrupper i fagligt netværk - efter valg 23.nov 2017

 

Navn  Stillingsbetegnelse Arbejdsplads

Kommune/

Region 

E-mail

 

Region Syd 

Louise Bo Davidsen Cand. Scient. Pol.  Odense    louise.bro.davidsen@gmail.com 
Rikke Juel Lolk Sygeplejerske og Master i Sexologi Svendborg Kommune    rikkejuellolk@gmail.com
Helle E. Hansen  Sundhedsplejerske Haderslev    hhan@haderslev.dk
Anne L. Jørgensen Sundhedsplejerske Haderslev    anlj@haderslev.dk 

 

Region Sjælland 
Manuela Nørgaard Master i Sexologi Nordic Mediccare - Lægeklinik/ Sexologisk klinik  Lolland Falster, Sjælland mn@mastersexolog.dk 
Lene Alexander  Sexolog  Ha' det godt huset  Sjælland sexolog@lenealexander.dk

 

Region Hovedstaden 

Lea Rasmussen Sygeplejerske og Master i Sexologi Selvstændig  Hillerød leahellegaard@gmail.com
Andreas N. Ø. Walgreen Sygeplejerske og Master i Sexologi Bispebjerg Hospital og Bornholms Hospital Bornholm kvaerolant@gmail.com
Lena Nyhus Forkvinde  Intact Denmark Furesø, Hovedstaden lena@intactdenmark.dk
Lone Geneser  Fysioterapet og sexologisk counsellor Inkontinensklinik Frederikssund Frederikssund lngen@frederikssund.dk
Sannie Gøtze  Sundhedsplejerske  Hvidovre Sundhedspleje  Hvidovre sag@hvidovre.dk
Christina Wind  Projektmedarbejder Reden Ung/Reden Kbh København cw@reden.dk
Louise M. Frandensen  Sundhedskonsulent  Københavns Kommune København ww09@sof.kk.dk 
Michala H. Brinck Specialkonsulent  Frederiksberg Sundhedsklinik Frederiksberg mibr09@frederiksberg.dk 
Kirsten Rolfsager Psykolog i sexologi Selvstændig  Gribskov kirsten@rolfsager.dk
Sara Haghbin Cand. Psych.  UNICEF København sarahaghbin@gmail.com
Line Høgh Sørensen  Religionsstuderende Selvstændig  København linelineho@yahoo.dk

 

Region Nordjylland
Marlene Qvist Simoni Seksualvejleder Marlene Q Aalborg kontakt@marleneq.dk
Else Olesen Sexolog og sygeplejerske Else O Aalborg sexolog@elseo.dk
Solveig Foster Sexologisk rådgiver    Aalborg  
Charlotte Voetmann   Hjerne og Sundhed   charlotte@hjerneogsundhed.dk
Susanne Duus Rådgiver og Master  Kræftens Bekæmpelse  Aalborg duus@cancer.dk 

 

Region Midtjylland 
Lone Kjær Hein Sundhedsplejerske og projektleder Holstebro Kommune Holstebro 

lone.hein@holstebro.dk

Rikke Skovgaard Jordmoder og Master i Sexologi  AUH Speciallægehuset  Aarhus  riskov@rm.dk 
Hanne Pedersen Fysioterapeut og Sexrådgiver  Sundhedscenter Skive  Skive hape@skivekommune.dk 
Anettte Østergaard  Sundhedsplejerske  Sundhedsplejen Aarhus  Aarhus  anos@aarhus.dk
Maria K. Storholm Sygeplejerske og Master i Sexologi  Aarhus Universitetshospital Aarhus  marbir@rm.dk 
Rasmus Mortensen  Seksualunderviser og leder Ungeguiderne Aarhus  rasmusmortensen@gmail.com
Janni Watson Koordinator for Seksuel Sundhed  Randers Sundhedscenter Randers  janni.watson@randers.dk Tilbage