Arbejdsgrundlag for Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed

 

Godkendt den 18. september 2006

 

Netværkets formål

Netværkets overordnede formål er at fremme den seksuelle sundhed i Danmark med omdrejningspunkt i den offentlige indsats.

 

Konkret vil det faglige netværk bidrage til

 • at sikre et vidensdeling mellem de centrale aktører
 • at udvikle kapacitet til at arbejde med seksuel sundhed og forebyggelse på området
 • at sikre et højt informationsniveau på området.
 • at facilitere og fremme samarbejde mellem aktører på området på tværs af landet 
 • at understøtte lokale indsatser og styrke det centrale-lokale samarbejde

Netværkets fokus

Netværkets er fokuseret på:

 • Seksuel sundhed
 • Forebyggelse af soi, seksuelle krænkelser og uønskede graviditeter
 • Metodeudvikling, vidensdeling og samarbejde herom med særligt fokus på den offentlige indsats på området

Medlemskriterier

 • Personer og organisationer og myndigheder, der professionelt arbejder med emnet i det offentlige eller i samarbejde med det offentlige.
 • Det er gratis at deltage og være medlem. Men det vil koste arbejdstid og eventuelt penge at deltage i forskellige af netværkets ad hoc aktiviteter.

Opgaver/aktiviteter

Følgende er ideer til aktiviteter, som netværket kunne gå i gang med. Listen er ment som eksempler på aktiviteter.

 • Listserver hvor alle medlemmer kan kommunikere.
 • En hjemmeside, der opsamler viden og aktiviteter.
 • Netværket kan løbende udarbejde arbejdsplaner, hvor der fx kan nedsættes ad hoc arbejdsgrupper med ansvar for forskellige aktiviteter for netværkets medlemmer. 
 • Eksempel på ad hoc opgaver:
  • Afholde temadage om kommunal forebyggelsespolitik
  • Tilbud om efteruddannelse inden for seksuel sundhed
  • Undersøgelse og forskning på området
  • Etablering af database om viden på området
  • Fokus på seksualundervisning, fx med kvalitativ udvikling af supplerende undervisningstilbud
  • Udarbejdelse af fælles materialer
  • Ung-til-ung metoden udvikles
  • Fælles indkøb 
  • Opfølgning på Sundhedsstyrelsens forebyggelsespolitiker
  • Involvering i fælles kampagner fx klamydiakampagner, Mens Health Eeek…

Sekretariat

Der vælges en sekretariatsfunktion forankret hos en af medlemmerne.

 

Tidsperspektiv

Det faglige netværk stiftes den 18. september 2006.

 

Struktur

Stiftende netværksmøde vedtager det formelle grundlag med retningslinier og vedtægter (dette papir).

 

Der udvælges en styregruppe på 3–5 personer

 • Styregruppen vælges for et år af gangen
 • Styregruppens opgaver
  • Indkaldelse til møder
  • Udarbejdelse af dagsorden
  • Etablering af listserver
  • Ansvar for kommunikation med omverdenen 
  • Udarbejdelse af arbejdsplaner 
  • Styregruppen profilerer netværket udad til
  • Styregruppen aftaler selv sin mødestruktur og konstituering
 • Der afholdes 2-3 årlige møder for hele netværket.
 • Et af møderne skal indeholde valg af styregruppe, drøftelse af arbejdsplan for det kommende år, samt evt. ændringer af netværkets arbejdsgrundlag. 
 • Møderne tilstræbes afholdt skiftevis øst og vest for Storebælt.
 • Arbejdsgrupper nedsættes som selvstændige enheder, der arbejder sammen om konkrete projekter eller temaer. 
 

 

 

Nyheder
18/01-2018
Generalforsamling i fagligt netværk for seksuel sundhed d. 22.nov. 2017

Afviklet på den 5. Nationale Konference for seksuel sundhed
Læs mere …
22/12-2017
Spændende oplæg på den 5. nationale konference for seksuel sundhed

Præsentationer fra den 5. nationale konference om seksuel trivsel fra vugge til grav, november 2017
Læs mere …