Nyhed | 27-11-2014Opsamling fra temadag om 'seksuel sundhed i DIN kommune'


Center for forebyggelse i praksis under KL og Fagligt Netværk invitererede den 17. september til temadag om kommunernes forebyggelsesindsats og pakken om seksuel sundhed.

 

Se alle slides fra dagen

 

Følgende holdt oplæg:

 

Sundhedsstyrelsen v. Anne Rygaard, som fremhævede bl.a. følgende:

 • Klamydiainfektioner er faldende – dog beskedent hos unge mænd. (Kvinderne går oftere til læge)
 • Kondylomer stærkt faldende (HPV)
 • Aborter faldende
 • Det er tilsyneladende den ”pæne unge generation” – vi har i disse år (lav kriminalitet, færre kønssygdomme, færre rygere)
 • Faghæfte 21 revideres i 2015
 • Anne sender link artikel fra en gruppe i Bonn om hvordan der kan arbejdes med seksuel sundhed fra 0-100 år

Koordinator for seksuel sundhed i Aalborg Kommune, Marlene Quist Simoni:

 • Koordinatorstilling på tværs af børn & unge og familie/beskæftigelses afdelingen. 3 årigt projekt – med et budget på 600.000 kr. årligt.
 • Benytter de sociale medier FB – med stor effekt
 • Samarbejder på netværksplan med andre seksualvejledere i Ålborg Kommune
 • Gennemfører sundhedsfremmende samtaler på ungdomsuddannelserne – ”Sund ung”. (jf. overvægtspakken) – i et team med 4 sundhedsplejersker, børne- og ungelæge og seksualvejleder
 • Skolesundhed.dk

Øvelse med anbefalingskort:

Børn:

 • Kommunerne skal tilbyde en bedre og mere ensartet seksualundervisning i skolerne. Fire Kommuner har fået støtte til at afprøve en model, hvor man på skolerne bl.a. udnævner nøglepersoner, der får ansvaret for seksuel sundhed.
 • Modellen fra Holstebro Kommune læner sig op af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om seksuel sundhed. Det betyder bl.a., at man har udarbejdet kommunale læseplaner og udpeget nøglepersoner på de enkelte skoler med det samlede ansvar for seksuel sundhed.

Kontakt evt. Holstebro, Odsherred, København, Silkeborg og Odder

 

Unge:

 • Uddannelse til nøglepersoner
 • De unge på ungdomsuddannelser har stor interesse i seksuel sundhed. Ungdomsuddannelserne er for nogle kommuner en gråzone, mens andre har tæt samarbejde med ungdomsuddanelser, fx Aalborg Kommune. Erhvervsskolereformen giver en anledning for kommunen til at gå i dialog og samarbejde tættere med de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.
 • Oplagt at etablere partnerskaber

Ældre og borge med kroniske lidelser:

Oplæg v. sexologisk konsulent Sacha Munch Petersen, Aarhus Kommune, som til daglig rådgiver om håndteringen af forskellige situationer vedrørende ældres intimitet og nærhed i arbejdet.

 

Et velfungerende sexliv betyder meget for de fleste mennesker, og seksualitet er et væsentligt aspekt af livet med betydning for vores helbred og velvære. Studier viser, at langt de fleste ældre eller personer med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ønsker et kærlighedsliv eller et seksuelt forhold, men når seksualiteten får rynker eller bliver kronisk syg, følger der ofte nogle særlige udfordringer med.

 

Sexologiske konsulent, Sascha Munch Petersen viste dialogkort med forskellige situationer vedr. intimitet og nærhed til brug for drøftelser med personalegrupper. Læs mere: link til Aarhus kommunes side ”seksualitet i tale”: www.sundhedogomsorg.dk/da/Ansat/Trivsel/Seksualitet-i-tale.aspx

 

Hvis der er ønske om at få dialogkortene som undervisnings sæt eller I har spørgsmål omkring Saschas arbejde med ældre og seksuel sundhed, er I mere end velkommen til at tage kontakt til hende. Sascha Munch Petersen,Sexologisk Konsulent. Tlf: 41831575

 

Drøftelse: Hvilken betydning har seksualiteten for ældres trivsel? Og hvordan påvirker forventninger fra familie og plejepersonale den enkeltes mulighed for at udleve sin seksualitet? Og hvilken rolle kan plejepersonale spille i de ældres seksualitet?

 

Oplæg ved Robert Holm Jensen og Morten Emmerik Wøldike, Sex & Samfund

Særlige indsatser i 2014/15

 • Unge
 • Nyt fokus på Ældre og daginstitutioner
 • Kvalitetssikring af seksualundervisningen
  • Aarhus kommune har udarbejdet en vejledning på seksualundervisning ligger på deres hjemmeside.

Inspiration:

 • Hjemmetest til opsporing af klamydia er implementeret i Kbh. kommune
 • Haderslev seksuel sundhedspolitik – bl.a. tilbud til ældre og borgere med kroniske sygdomme

Nyttige hjemmesider:

 

Links fra Sundhedsstyrelsen
Tilbage