Nyhed | 14-11-2014Nyt fra bestyrelsen: Der er godt gang i netværket


Det har været et travl og spændende efterår i netværket med en række velbesøgte arrangementer rundt om i landet. Næste år kommer blandt andet til at byde på stor, national konference om seksuel sundhed.

 

"Hvor bor Fagligt netværk for seksuel sundhed?", bliver vi af og til spurgt. Ingen steder og overalt er egentlig svaret.

 

For medlemmerne kommer fra hele landet, og det samme gælder de 6 bestyrelsesmedlemmer. Men  vores bestyrelsesmøder holder vi i Sex & Samfunds lokaler, og det er her vores sekretariatet befinder sig.

 

Derfor var Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed selvfølgelig også med, da Sex & Samfunds nye lokaler på Amager blev indviet og fejret d. 29. august 2015. Et stort tillykke med de super dejlige lokaler til vores tætte samarbejdspartner.

 

Mange spændende temadage

Og det har været et spændende efterår med mange forskellige aktiviteter, som Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed på forskellig vis har arrangeret eller deltaget i.

 

Med udgangspunkt i Forebyggelsespakken for Seksuel Sundhed har vi bl.a. arrangeret temadage rundt om i landet om børns seksualitet, udsatte unge og seksuel sundhed, implementering af forebyggelsespakken i kommunerne, seksuelle sundhed i din profession.

 

Temadage i netværket har det formål, at deltagerne får ny viden, får diskuteret praksis og får inspiration til at kvalificere området inden for sit fag, sin kommune og/eller nationalt i et samspil af fagfolk og NGO´ere. Dejligt er det at høre, at der sker rigtig meget  rundt om i landets kommunerne i forhold til seksuel sundhed.

 

Faldende fertilitet - et stort samfundsproblem

Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed har været medarrangør af temaarrangement om fertilitet - et tema, der er rigtig meget politisk bevågenhed omkring, fordi der ikke bliver født det antal børn i Danmark, som vi har brug for.

 

Det er et stort samfundsproblem, som også medierne nu har sat fokus på. Vi er alle indbudt til at komme med ideer og forslag til, hvordan udfordringen kan løses.

 

Se slides fra temaeftermiddagens oplæg

 

Politisk høring om drengeomskæring

Et andet tema, der er meget fokus på, er drengeomskæring. Den 22/10-14 inviterede politikere i Folketinget til den første politiske høring om drengeomskæring ift rettigheder på Christiansborg.

 

Udover fageksperter, Sundhedsstyrelsen, repræsentanter fra jødisk og muslimsk trossamfund deltog også formanden for Børnerådet og andre rettighedsorganisationer som talere. Alle politiske partier var repræsenterede og havde mange spørgsmål til oplægsholderne.

 

Selve høringen varede ca. 3 timer fordelt på 7 min.´s oplæg fra hver enkelt oplægsholder, spørgsmål fra politikere og fra salen og svar på disse. Høringen blev videooptaget og kan hentes på Youtube - rigtig spændende materiale til at blive klogere på problematik og udfordringer ift spørgsmålet om hvorvidt, der skal være en nedre aldersgrænse 18 år, men også et materiale, der kan bruges til undervisning mv.

 

Høringen var arrangeret af Folketingets Tværpolitisk netværk for seksuel og reproduktiv sundhed og Rettigheder. Fra Fagligt Netværk skal der lyde en stor tak og begejstring over arrangementet, som evnede at sætte rigtig mange perspektiver i spil. En utrolig spændingsmættet eftermiddag, hvor det at der i den grad blev sat fokus på barnet og barnets rettigheder, gjorde et kæmpe indtryk på mange.

 

Mange af Fagligt Netværk for Seksuel Sundheds medlemmer er via deres fag i berøring med de familier  med drengebørn, som bliver omskåret i Danmark - det gælder især sundhedsplejersker, sygeplejersker, jordemødre og læger. Efter høringen er der kommet en del ønsker om temadage om drengeomskæring. Det vil vi i bestyrelsen arbejde videre med.

 

Konference i 2015

Ellers er vi allerede nu i gang med at gøre forberedelser til den store nationale konference om seksuel sundhed, som finder sted i slutningen af 2015.

 

I 2013 var temaet/omdrejningspunktet Forebyggelsespakken for Seksuel Sundhed - hvad det bliver i 2015 er endnu ikke bestemt, men en ting kan vi love - det bliver rigtig spændende !

 

Med venlig hilsen

Lone Kjær Hein

Formand for Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed
Tilbage