Nyhed | 07-11-2014Temadag om udsatte børn og unge peger på handlemuligheder


Hvilke muligheder er der for handling i mit daglige arbejde med udsatte børn og unge, uden at det koster væsentlige ekstra ressourcer eller lovændringer? Det satte temadagen fokus på og mundede ud i en række anbefalinger og konklusioner.

 

Fagligt Netværk inviterede onsdag den 24/9 2014 til en temadag for fagpersoner, der arbejder med udsatte børn og unge. Dagen foregik i København.

 

Faglige oplæg

Om gråzoneprostitution samt arbejdet med at forebygge det

v. Christina Wind, Akademisk Projektmedarbejder Reden København

Christina gav et indblik i Redens arbejde, der primært består af skadesreduktion, brobygning og relationsarbejde samt brugere, der både skal være i prostitution og misbrug, og som oftest er tidligt skadede kvinder, der alle har været udsat for overgreb og eller vold. De fleste har tillige børn, der er tvangsfjernede. Christina gjorde rede for, hvordan unge i dag, der reelt er i gråzoneprostitution har svært ved at identificere sig med at være det, men i stedet (i hvert fald i starten)opfatter sig selv som værende smarte og i kontrol. Derfor kan de også bedre forholde sig til ordet "sugardating" end gråzoneprostitution.

                                                                                

Arbejdet med udsatte unge - de sociale indsatser

v. Unnur Abildgaard, Souschef Plan B

Der er 25 ansatte i Plan B, der er en privat virksomhed, som arbejder med udsatte familier med utilpassede unge i alderen 11-23år. Plan B hyres til arbejdet af kommuner, der ikke selv har ressourcer til at håndtere de unge. Plan B ser helhedsorienteret på arbejdet med de unge, således at tankegangen er, at de kun kan hjælpe de unge, hvis de også hjælper forældrene. Forældrene skal se, at de godt kan tage ansvar for deres børn. Mantraet er, at "der er ingen håbløse tilfælde og ingen håbløse situationer". Målet er, at få de unge til at se, at de selv kan gøre noget for at skabe forandringer i deres liv (arbejder med motivationsteorier(Per Rævsted).

 

Om udsatte unge samt inspiration til mulige forebyggende tiltag ift overgreb

v. Brigitta Volsted Rick, bestyrelsesmedlem i CSM Øst - Center for seksuelt misbrugte, red. på bogen Barndom byttes og Helle Borrowman, formand foreningen SPOR

Brigitta og Helle kom med meget konkrete anvisninger til, hvilke muligheder der er for at handle for at forebygge overgreb, som ikke er afhængig af lovændringer eller tilførte midler fra staten, men som man kan gøre via sit arbejde.

 

Herunder var nogle af de vigtigste råd, at vi skal give børnene gode muligheder for at fortælle om overgreb, og at vi skal informere alle børn/unge om, at det er forkert med seksuelt samkvem mellem børn og voksne. Problemet er ofte, at børnene ikke ved, at det er forkert, og at det aldrig er deres skyld, hvis de bliver udsat for et overgreb.

 

Helle gav tillige en kort indføring i Noel Larssons teori om, at langt de fleste, der bliver udsat for overgreb, kommer fra familier med en bestemt usund familiestruktur. Disse usunde familiestrukturer findes i alle sociale lag og er IKKE afhængig af uddannelsesniveau og penge.

 

Der findes to former for familiestrukturer:

1) Den sunde familie - her sættes der mange og klare grænser ml. børn og voksne, personlige grænser og grænser mellem virkelighed og uvirkelighed - disse grænser er ikke hermetisk lukkede, der er plads til ny viden, nye måder at gøre ting på - kort sagt interaktion med andre

 

2) Den usunde familie - her sættes der kun én følelsesmæssig grænse og det er den mod omverdenen. Der er ingen klare grænser ml. generationer, og individet har ingen ret til egen integritet.

 

Hjemmeside: www.landsforeningen-spor.dk

 

Generelle handlingsanvisninger:

 • vi skal snakke med de unge og finde ud af, hvad de får ud af det og hvordan vi skal /kan hjælpe
 • vi skal skabe en dialog med de unge om gråzoneprostitution
 • vi skal hjælpe de unge til en erkendelse af, at de indgår i prostitution
 • vi skal anerkende hvorfor de gør det
 • vi skal se prostitution som et symptom ikke som årsag
 • fagfolk skal lægge egne holdninger osv. bag sig og med åbent sind snakke med de unge om emnet
 • få unge til at tage informerede valg
 • få unge til at tage en holdning
 • vigtigt med helhedsorienteret rådgivning til unge
 • troværdighed er det vigtigste - være tydelig i, hvad der er rigtigt og forkert, repræsenterer normer og værdier i samfundet, fordi de unge ikke har dem med hjemmefra
 • snak i tredje person med de unge om, rettigheder, hvad de må osv.

Hvad kan du gøre?

 • Du kan se (for at SE børn/unge kan det være, at man skal se på andre ting - adfærd)
 • Du kan vide
 • Du kan sætte gode rammer for at børn / unge kan fortælle om overgreb - tager vi ikke initiativ til, at de unge kan sige det til nogen, sker der ikke noget
 • Du kan lære den unge om rammer ved at sætte dem selv
 • Hjælpe til, at alle børn/unge i DK ved, at det er forkert med seksuelt samvær mellem børn og voksne - OG at det ALDRIG er deres skyld, hvis de bliver udsat for et overgreb af en voksen
 • Hjælpe med at alle børn og unge får at vide, hvor de kan få hjælp, hvis de har været udsat for et overgreb
 • Fremme, at der indføres hensigtsmæssige retningslinjer for samvær med børn i institutioner samt for, hvordan man skal agere ved mistanke om overgreb
 • Sikre god seksualundervisning
 • Hjælpe til at undervisning i, hvordan man laver seksualundervisning og takler seksuelle problematikker, er obligatorisk på sundhedsfaglige, pædagogiske uddannelser
 • Gør noget, hvis du har en mistanke, også selvom kommunen ikke gør noget - det er vigtigt at handle

Evaluering

Grundlaget for temadagen var et ønske fra tidligere deltagere i arbejdsgruppen om udsatte unge om mere viden og inspiration til arbejde med udsatte unge ift hvilke muligheder, der er for handling i ens daglige arbejde uden at det koster væsentlige ekstra ressourcer eller lovændringer.

 

Temadagen har derfor været opbygget således, at der har været fokus på faglige oplæg med forskellige tilgange til arbejde med udsatte unge samt tid til netværk og diskussion af de forskellige oplæg.

 

Der var tilmeldt 27 deltagere til temadagen samt tre oplægsholdere. Grundet afbud og udeblivelser blev det endelige deltager antal på 22 personer med meget varieret baggrund. Dette gav en god dynamik i dagens debatter. Samtidig var der stor tilfredshed ved deltagerne med oplægsholdernes input og oplæggenes standard. Alt i alt var det en god og lærerig dag.

 
Tilbage