Nyhed | 07-11-2014Anbefaling fra temadag: Seksualpolitikken er et afgørende arbejdsredskab


En klar seksualpolitik er et nødvendigt værktøj, hvis vi skal kunne hånd om den seksuelle sundhed i arbejdet med brugerne, borgerne, beboerne, eleverne, klienterne, patienterne. Det var bare en af flere anbefalinger på temadagen ’Seksuel sundhed i din profession’.

 

Fredag den 31/10 2014 inviterede Fagligt Netværk til temadag under overskriften ’seksuel sundhed i din profession’.

 

Dagen blev afholdt for fagpersoner og studerende, der ønsker at få en dybere indsigt i, hvordan man på en god måde kan inddrage det sexologiske perspektiv i sit arbejde. Temadagen blev derfor opbygget således, at der var fokus på faglige oplæg med forskellige tilgange til at arbejde med seksuel sundhed samt tid til netværk og diskussion af de forskellige oplæg.

 

Faglige oplæg

Seksuel sundhed i din profession v. Kim Steimle Rasmussen, pædagog  og arbejder i Sammenslutningen af Unge med Handicap

 

Kim gav et rids af de opgaver han har arbejdet med igennem tiden ift seksuel sundhed, herunder seksualpolitikker på specialskoler og institutioner samt det igangværende projekt Ligelyst - sex, kærlighed og handicap, der er et projekt under sammenslutningen af unge med handicap og SUS, finansieret af satspuljemidler.

 

Herefter gav han en god gennemgang af, hvad der skal til for at lave en god seksualpolitik, samt hvordan man kan arbejde med den seksuelle sundhed i praksis både ift unge og fagfolk.

 

Kims overordnede pointe i oplægget var, at vi har brug for en seksualpolitik på vores arbejdsplads, hvis vi skal kunne arbejde bevidst, velfunderet og målrettet med den seksuelle sundhed - og det skal vi!

 

Under bæltestedet v. Birthe Bonde, indehaver af Birthe Bonde klinikken, fysioterapeut, uroterapeut, klinisk sexolog (NACS)

Birthe fortalte om sin klinik, der har specialiseret sig i folks problemer med underlivet (smerter, svag bækkenbund, inkontinens, prolaps, rejsningsbesvær mv.). Herefter gavn hun en grundig gennemgang af underlivets anatomi - hele tiden i relation til, hvad vi skal være opmærksomme på, når vi underviser/rådgiver andre om underlivet, sex og seksuelle problemstillinger.

 

Det overordnede budskab i oplægget var, at vi skal være opmærksomme på bækkenbunden, dens anatomi og dens betydning for inkontinens, impotens, smerter i underlivet, dårlig livskvalitet og generelle seksuelle dysfunktioner. Træner man sin bækkenbund rigtigt, vil mange af de nævnte problemer kunne mindskes eller helt elimineres. Samtidig vil man kunne opnå en langt bedre livskvalitet samt sexliv og seksuel tilfredsstillelse.

 

Handleanvisninger:

  • Lav en seksualpolitik for dit arbejdsted(skoler, institutioner, bosteder, kommuner, klinikker mv.) - det er et godt arbejdsredskab for de ansatte, der er med til at sikre, at der tages hånd om den seksuelle sundhed i arbejdet med brugerne, borgerne, beboerne, eleverne, klienterne, patienterne
  • Der skal tages højde for den seksuelle sundhed på alle niveauer, og seksualpolitikker bør udfærdiges både på regionalt, kommunalt og institutionelt niveau
  • Brug www.projektseksualpolitik.dk - her kan man downloade en værktøjskasse til hjælp for, når man vil lave en seksualpolitik
  • Vi skal være opmærksomme på bækkenbunden og dens betydning for inkontinens, impotens, smerter i underlivet, dårlig livskvalitet og generelle seksuelle dysfunktioner
  • Både kvinder og mænd har glæde af at træne deres bækkenbund og bør gøre det regelmæssigt
  • Vi skal være opmærksomme på de øvelser og sportsgrene, som øger risikoen for impotens, inkontinens og nedfalden bækkenbund (vægtløftning, trampolinspring, squat-øvelser, cykling)

Evaluering

Formålet var at få flere fagprofessionelle til at tage hånd om den seksuelle sundhed i deres behandling, rådgivning og undervisning via praksiseksempler fra best practice inden for forskellige fagfelter - fysioterapi og pædagogik.

 

Grundlaget for temadagen udsprang af tovholders erfaring for, at der på alle sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser er et udtalt behov blandt en stor del af de studerende for at få mere viden om, hvorledes man kan arbejde med seksuel sundhed i sin profession på en professionel måde.

 

Dertil kommer at stadig flere fagprofessionelle ønsker konkrete handlingsanvisninger til, hvordan de kan leve op til de stigende ønsker fra både brugere og staten om, at man skal kunne håndtere seksualitet på en hensigtsmæssig måde på institutioner, skoler, bosteder, sygehuse mv.

 

Der var 19 deltagere tilmeldt til temadagen samt 2 oplægsholdere og en tovholder. Dagen forløb rigtig godt. Kim Steimle Rasmussen og Birthe Bonde gav to meget forskellige oplæg i indhold og budskab. Begge ekstremt relevante på hver sin måde. Og begge fokuseret på at give deltagerne konkrete værktøjer og viden, som var mulige at implementere i mange forskellige fora af mange forskellige faggrupper.

 

Alle var glade for at deltage i dagen og synes, at både lokale, oplægsholdere samt forplejning var af høj kvalitet. Samtidig opfordrede flere på eget initiativ til, at dagen også bliver afholdt i Århus. Mange fik aha-oplevelser i løbet af dagen og følte sig virkeligt mættede med informationer, da dagen var endt.

 

Deltagere på dagen
Tilbage