Nyhed | 02-10-2014Konference: Behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb


Socialstyrelsen har i samarbejde med psykologer fra Center for Voldtægtsofre og Center for Seksuelle Overgreb, udviklet og afprøvet en guide til behandling, og evalueringen af behandlingsforløbene viser lovende resultater.

 

Borgere med kognitive funktionsnedsættelser har en oversandsynlighed for at blive udsat for seksuelle overgreb. Samtidig er de følgevirkninger som borgere med kognitive funktionsnedsættelser oplever som følge af seksuelle overgreb meget lig de følgevirkninger borgere i den øvrige befolkning oplever. Det er derfor vigtigt at borgere med kognitive funktionsnedsættelser, ligesom øvrige borgere, tilbydes relevant behandling.

Med udgangspunkt i den udviklede guide, sætter Socialstyrelsen og Dansk Psykolog Forening fokus på, hvordan praktiserende psykologer og ansatte på botilbud i praksis kan arbejde med behandling af borgere med kognitive funktionsnedsættelser som har været udsat for seksuelle overgreb.

 

Praktiske oplysninger

Tid og sted: Konferencen afholdes torsdag den 27. november 2014 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Pris: Deltagelse i konferencen koster 850 kr. pr. person.

 

Målgruppen for konferencen er primært praktiserende psykologer samt ledere og personale på beskæftigelses-, dag og botilbud for borgere med kognitive funktionsnedsættelser. Konferencen kan også være relevant for seksualvejledere og kommunale myndighedspersoner og andre med interesse for området.

 

Program og tilmelding

 

Med venlig hilsen

Socialstyrelsen
Tilbage