Nyhed | 30-04-2014Det sker i Fagligt Netværk i 2014


Temamøder og workshops om unge og seksuel sundhed, fertilitet og sundhedstiltag til kvinder, der dyrker sex med kvinder. Det har bestyrelsen i Fagligt Netværk blandt andet bevilget penge til i 2014. Samtidig opprioriteres temadage og netværksmøder frem for arbejdsgruppeforløb.

 

Fagligt Netværks aktiviteter har tidligere i høj grad været centreret omkring arbejdsgrupper, hvor en enkelt gruppe deltagere mødtes 3-4 gang for at forbyde sig i en bestemt problematik.

 

Det kommer til at ændre sig i 2014, besluttede netværkets bestyrelse på det seneste bestyrelsesmøde.

 

Fremover vil netværkets aktiviteter især bestå af temadage og enkeltstående netværksmøder, som man som medlem løbende inviteres til - for eksempel workshoppen den 28. maj om kommuners arbejde med at fremme borgernes seksuelle sundhed.

 

Det sker i 2014

Bestyrelsen tog på mødet også stilling til de ansøgninger om netværksaktiviteter, som medlemmer har sendt ind op til fristen i marts.

 

Der er bevilget penge til følgende aktiviteter:

  • Temadag: Seksuel sundhed i din profession
  • Unge og seksuel sundhed
  • Temamøde: Fertilitet (11. juni)
  • En dags workshop om sundhedstiltag for kvinder, der dyrker sex med kvinder, forår 2015
  • Fire workshops om transidentiteter fordelt over hele landet
  • Temamøde: Seksuel sundhed i din kommune (28. maj)

Nærmere info om aktiviteterne vil følge i nyhedsbreve og på hjemmeside.

 

For en række øvrige ansøgninger har bestyrelsen bedt om mere præcis indholdsbeskrivelse, før der kan tages endelig stilling til ansøgningen.
Tilbage