Nyhed | 20-02-2014Ny bestyrelse i Fagligt Netværk på plads


Lone Kjær Hein, sundhedsplejerske og projektleder i Holstebro Kommune, er ny formand i Fagligt Netværks bestyrelsen. Mød Lone og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i netværket.

 

 

På generalforsamlingen i november 2013 blev følgende valgt ind bestyrelsen i Faglig Netværk for Seksuel Sundhed:

 

  • Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund
  • Luise Moustgaard Frandsen, sundhedskonsulent, Københavns Kommune (nyvalgt)
  • Ole Markussen, faglig koordinator, Aidsfondet
  • Lone Kjær Hein, sundhedsplejerske, Holstebro Kommune (formand)
  • Marlene Simoni, seksualvejleder og seksuel sundhedskoordinator, Aalborg Kommune (nyvalgt)
  • Anne Sofie Frankel, leder af undervisningsafdelingen, Sex & Sundhed (nyvalgt)

Bestyrelsen har på det første bestyrelsesmøde konstitueret sig med Lone Kjær Hein som ny bestyrelsesformand efter Bjarne B. Christensen.

 

Bjarne B. Christensen, generalsekretær i Sex & Samfund. Jeg har været med til at stifte Fagligt Netværk tilbage i 2006 og har siden siddet i bestyrelsen og indtil 2014 som formand for netværket. Sex & Samfund fungerer som sekretariat for netværket, og det har været vigtigt for mig, at vi bedst muligt støttede op at udvikle et godt, inspirerende samarbejde mellem alle de aktører, der arbejder med seksuel sundheds forebyggelse. Det er mit håb, at netværket i den kommende tid bliver omdrejningspunkt for endnu flere lokale, regionale og nationale aktiviteter, så vi får gode rammer for at lære og inspireres af andre, der arbejder med forebyggelse på dette område.

 

Luise Moustgaard Frandsen: Jeg er ansat som sundhedskonsulent i Københavns Kommune, hvor jeg blandt andet er ansvarlig for kommunens handleplan for seksuel sundhed. Indsatserne i handleplanen varetages i høj grad af eksterne samarbejdspartnere, som jeg har løbende dialog med. Derudover sidder jeg med en del politisk betjening i relation til seksuel sundhed herunder budgetønskeforslag, indstillinger mm. Jeg er uddannet kandidat i Folkesundhedsvidenskab og har beskæftiget mig med seksuel sundhed i en årrække. Interessen startede med udarbejdelsen af mit speciale, hvor jeg undersøgte årsagerne til unges til- og fravalg af kondom. Efterfølgende har jeg i UNFPA arbejdet for at fremme kvinders seksuelle sundhed i udviklingslande, og i det daværende Servicestyrelsen var mit arbejde centreret om senfølger efter seksuelle overgreb. Jeg har således bevæget mig fra det mere specifikke til et bredere fokus på seksuel sundhed i mit nuværende arbejde. Jeg ser frem til at indgå i bestyrelsesarbejdet, hvor jeg både vil kunne hente inspiration til mit daglige arbejde og forhåbentlig bidrage til, at der etableres nye samarbejder og ny viden på tværs af by og land.   

 

Ole Markussen: Jeg er 48 år gammel og bosat på Frederiksberg. Jeg er uddannet antropolog fra Københavns Universitet med speciale i usikker sex blandt bøsser. Jeg arbejder som kampagneansvarlig projektleder i AIDS-Fondet. Til dagligt arbejder jeg især med målgruppeforankring i kampagner målrettede til LGBT+. Kampagnerne omfatter på nuværende tidspunkt de forebyggende nationale hiv-kampagner for mænd, der har sex med mænd, antistigma-kampagner i forhold til hiv og tobaksforebyggelse for LGBT+ i Københavns Kommune. Ud over det direkte kampagnearbejde samarbejder vi med andre aktører om at få ulighed i sundhed og seksuel sundhed for minoriteter rykket op på diverse dagsordener, og her er Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed et uvurderligt forum.

Med den rivende internationale udvikling omkring transkøn og transidentiteter og med den kritik, der aktuelt rettes mod den danske praksis på trans-området, er det vigtigt at skabe rum for debat og læring både for transpersoner, for politikere og ikke mindst for relevante fagpersoner i Danmark. Her er det oplagt at benytte mulighederne for temadage og arbejdsgrupper i regi af NFSS.    

 

Lone Kjær Hein, 46 år født op opvokset i Holstebro – boet 12 år i København. Uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske. Diplom i projektledelse, kommunikation og innovationsledelse. Arbejder i Holstebro Kommune som sundhedsplejerske og projektleder (nationalt projekt om mental sundhed)

Siden 2007 har jeg haft fokus på seksuel sundhed. Jeg har været projektleder på modelkommuneprojekt omkring kvalitetssikring af seksualundervisning på grundskolerne – et projekt, hvor modellen er uddannelse af nøglepersoner fra alle skoler, lærere og sundhedsplejersker – tværfagligt samarbejde og udvikling af lokal læseplan for seksualundervisningen. En model, der siden er ”ophøjet” til national model og nu afprøves i København, Odsherred, Odder og Silkeborg Kommune.

Kommunalt har jeg fokus på implementeringen af ovenstående model – hvad der skal til for at sikre, at alle elever på alle klassetrin får en undervisning, der både udfordrer elever, lærers og forældres grænser, viden og handlekompetence, men også har fokus på forskellighed, tolerance og respekten for det enkelte individ. Hvordan bygger vi bro mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne?

Siden 2008 har jeg siddet i bestyrelsen i Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed – her har vi et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen omkring forebyggelsespakkerne og andre nationale tiltag inden for seksuel sundhed, følger den politiske dagsorden på tæt hold. Jeg mener, at det er netværkets fornemste opgave sammen med medlemmerne at skabe en platform, et rum, til at hente viden og inspiration – at mødes, networke. Som ny formand for netværket vil  jeg sammen med resten af bestyrelsen arbejde for, at der forsat bliver sat fokus på seksuel sundhed for alle i kommuner og regioner, og at vi går på tværs af både fag, NGO by og landegrænser. Samtidig mener jeg også, vi skal markere os i debatten om fx drengeomskæring, for med al den ekspertise, der er samlet i Netværket, har vi mulighed for at påvirke debatten og få alle aspekter med.

 

Marlene Qvist Simoni, 36 år og bosat i Vadum ved Aalborg. Jeg er ansat som koordinator for seksuel sundhed i Aalborg Kommune i en 3-årig projektstilling, og jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og seksualvejleder. Til dagligt er mine opgaver bl.a. at lave kampagner, vejlede unge, klæde frontpersonale på til at håndtere seksualiteten blandt kommunens unge efter folkeskolen, opstarte klamydiahjemmetest-projekt og meget mere. Jeg glæder mig meget til at være med til det vigtige arbejde i bestyrelsen for Fagligt Netværk.

 

Anne Sofie Fraenkel, er 37 år og bosat  i Odense. Jeg er uddannet cand. mag. i Dansk og Kultur & Formidling, har basisuddannelsen i klinisk sexologi fra DACS og er leder af undervisning og kampagner i foreningen Sex og Sundhed. Fagligt Netværk har gjort og gør et stort arbejde for den seksuelle sundhed i Danmark, og jeg ser frem til at bidrage til dette arbejde.

 
Tilbage