Nyhed | 20-02-2014Bestyrelsens arbejdsplan for 2014 er klar


Små børns seksualitet, unge det er svært at nå, fertilitet, ældre, og hvordan man i kommunerne kan styrke arbejdet med at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring seksuel sundhed. Det er emner, som netværkets bestyrelse ønsker at sætte særligt fokus på det kommende år.

 

Den nyvalgte bestyrelse i Fagligt Netværk har på det første bestyrelsesmøde lagt en arbejdsplan for 2014. Bestyrelsen har i netværkets arbejde for det kommende år valgt at fastholde det stærke fokus på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til kommunernes arbejde med seksuel sundhed.

 

Det betyder, at bestyrelsen vil tilstræbe at gennemføre netværksaktiviteter inden for Forebyggelsespakkens hovedområder (rammer, organisation, tilbud, formidling, tidlig opsporing og implementering).

 

Bestyrelsen ønsker samtidig at fokusere på bredden i seksuel sundhed, sådan som det kom til udtryk på den nationale konference i november. Det betyder, at bestyrelsen ønsker at fremme netværksarbejde med følgende temaer:

 

  • Små børns seksualitet og dagsinstitutionsområdet
  • Unge, som det er svært at nå (fx uden for uddannelsessystemet)
  • Fertilitet
  • Ældre

- Der er i netværket en pulje penge til netværksaktiviteter, så sidder man med en god ide til temamøde, workshops eller andre aktiviteter på de områder, er det bare at sende en ansøgning til bestyrelsen senest den 15. marts, siger Lone Kjær Hein, formand for Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed og sundhedsplejerske og projektleder i Holstebro Kommune.

 

► Sådan søger du støtte til netværksaktiviteter

► Præsentation af den nye bestyrelse
Tilbage