Alle medlemmer får vores nyhedsbrev - læs mere om indmeldelse

 

 

Har du en nyhed?

 

Har du noget, som du vil formidle videre til de øvrige medlemmer af Fagligt Netværk? Send en mail til info@seksuelsundhed.dk 

 

Du kan også bruge Facebook-gruppen

 

 

Sidste nyt fra netværket

 


18/01-2018
Generalforsamling i fagligt netværk for seksuel sundhed d. 22.nov. 2017
Afviklet på den 5. Nationale Konference for seksuel sundhed
Læs hele nyheden ...

22/12-2017
Spændende oplæg på den 5. nationale konference for seksuel sundhed
Præsentationer fra den 5. nationale konference om seksuel trivsel fra vugge til grav, november 2017
Læs hele nyheden ...

25/10-2017
Opstartsmøde i region Midt
Mandag d. 25. september lykkedes det i 2. forsøg at starte en lokal netværksgruppe op i region Midt. Vi var 17 deltagere fra Holstebro, Århus, Silkeborg, Viborg Kommune denne eftermiddag/aften i Aktivitetscentret i Holstebro
Læs hele nyheden ...

23/05-2017
Tilmelding til den 5. nationale konference for seksuel sundhed er åbnet
Vi vil gerne indbyde dig til to spændende dage med faglige oplæg, workshops og debatter om arbejdet med forebyggelse, sundhedsfremme, seksuel sundhed og trivsel i kommunalt regi. Temaet er "Seksuel trivsel fra vugge til grav"
Læs hele nyheden ...

26/04-2016
Fagligt Netværk introducerer regionale netværksgrupper
2016 i Fagligt Netværk byder på netværksgrupper over hele landet og en række spændende temadage også over hele landet.
Læs hele nyheden ...

12/11-2015
Den hidtil største nationale konference i video og billeder
'Seksuel sundhed og trivsel for alle' - sådan lød temaet for den 4. nationale konference for seksuel sundhed den 3.-4. november. Konferencen bød på to intense dage med faglige oplæg, workshops, ny viden og debatter om arbejdet med forebyggelse, sundhedsfremme og seksuel sundhed i kommunalt regi.
Læs hele nyheden ...

05/11-2015
Se oplæg og video fra den 4. nationale konference om seksuel sundhed og trivsel
'Seksuel sundhed og trivsel for alle' - sådan lød temaet for den 4. nationale konference for seksuel sundhed. Programmet vekslede mellem plenumoplæg, oplæg og debat i mindre grupper (workshops), og vi har samlet en række oplæg fra årets konference her.
Læs hele nyheden ...

26/10-2015
Programmet for 4. nationale konference er på plads - se det her.
Årets program veksler mellem plenumoplæg, oplæg og debat i mindre grupper og en 'markedsplads', hvor du kan netværke med sundhedsprofessionelle fra hele landet.
Læs hele nyheden ...

14/08-2015
Tilmelding til den 4. nationale konference for seksuel sundhed er åbnet
Vi vil gerne indbyde dig til to spændende dage med faglige oplæg, workshops og debatter om arbejdet med forebyggelse, sundhedsfremme, seksuel sundhed og trivsel i kommunalt regi. Temaet er 'seksuel sundhed og trivsel for alle'.
Læs hele nyheden ...

02/08-2015
Du kan stadig nå at foreslå workshops til den nationale konference den 3.-4. november i Nyborg
Foredrag, workshops, debatter. Ny faglig viden, erfaringsudveksling og stærkere netværk. Vær med, når vi indbyder til todages konference om forebyggelse, sundhedsfremme og seksuel sundhed i Danmark. Du kan stadig byde ind med ideer til programmet.
Læs hele nyheden ...

22/05-2015
Temamøde i København om børn og seksualitet: Se slides på web
Der var stor opbakning og igen flot fremmøde til Sex & Samfunds og Fagligt Netværk for Seksuel Sundheds temadag den 18. maj i København om børns seksualitet.
Læs hele nyheden ...

27/11-2014
Opsamling fra temadag om 'seksuel sundhed i DIN kommune'
Center for forebyggelse i praksis under KL og Fagligt Netværk invitererede den 17. september til temadag om kommunernes forebyggelsesindsats og pakken om seksuel sundhed.
Læs hele nyheden ...

14/11-2014
Temamøde om børn og seksualitet: Se slides på web
Der var stor opbakning og fuldt hus til Sex & Samfunds og Fagligt Netværk for Seksuel Sundheds temadag den 3. november i Århus om børns seksualitet.
Læs hele nyheden ...

14/11-2014
Nyt fra bestyrelsen: Der er godt gang i netværket
Det har været et travl og spændende efterår i netværket med en række velbesøgte arrangementer rundt om i landet. Næste år kommer blandt andet til at byde på stor, national konference om seksuel sundhed.
Læs hele nyheden ...

07/11-2014
Temadag om udsatte børn og unge peger på handlemuligheder
Hvilke muligheder er der for handling i mit daglige arbejde med udsatte børn og unge, uden at det koster væsentlige ekstra ressourcer eller lovændringer? Det satte temadagen fokus på og mundede ud i en række anbefalinger og konklusioner.
Læs hele nyheden ...

07/11-2014
Anbefaling fra temadag: Seksualpolitikken er et afgørende arbejdsredskab
En klar seksualpolitik er et nødvendigt værktøj, hvis vi skal kunne hånd om den seksuelle sundhed i arbejdet med brugerne, borgerne, beboerne, eleverne, klienterne, patienterne. Det var bare en af flere anbefalinger på temadagen ’Seksuel sundhed i din profession’.
Læs hele nyheden ...

06/11-2014
Debatmøde om fertilitet: Se slides på web
Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed, Sex & Samfund, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Dansk Fertilitetsselskab inviterede den 8. oktober til oplæg og debat om danskernes faldende frugtbarhed. Nu kan du se alle slides fra mødet.
Læs hele nyheden ...

03/10-2014
Invitation til regionale temamøder: Det kommunale arbejde med unge og seksuel sundhed
Sex & Samfund inviterer til to regionale temamøder, der zoomer ind på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til kommuner i forhold til unge, forebyggelse og seksualundervisning.
Læs hele nyheden ...

02/10-2014
Invitation til høring: Omskæring af drenge - hvad med rettighederne?
Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder indbyder i samarbejde med Folketingets Udenrigspolitiske Udvalg til høring om omskæring af drenge.
Læs hele nyheden ...

02/10-2014
Konference: Behandling af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser udsat for seksuelle overgreb
Socialstyrelsen og Dansk Psykolog Forening inviterer til konference den 27. november 2014 i Odense
Læs hele nyheden ...

30/04-2014
Det sker i Fagligt Netværk i 2014
Temamøder og workshops om unge og seksuel sundhed, fertilitet og sundhedstiltag til kvinder, der dyrker sex med kvinder. Det har bestyrelsen i Fagligt Netværk blandt andet bevilget penge til i 2014. Samtidig opprioriteres temadage og netværksmøder frem for arbejdsgruppeforløb.
Læs hele nyheden ...

13/04-2014
Nye mødedatoer i arbejdsgrupperne
Netværk mod seksuelle krænkelser inviterer til møde onsdag den 14. maj i Århus. Temaet er overgreb på børn og unge mellem 14-18 år.
Læs hele nyheden ...

20/02-2014
Ny bestyrelse i Fagligt Netværk på plads
Lone Kjær Hein, sundhedsplejerske og projektleder i Holstebro Kommune, er ny formand i Fagligt Netværk. Mød Lone og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i netværket.
Læs hele nyheden ...

20/02-2014
Bestyrelsens arbejdsplan for 2014 er klar
Små børns seksualitet, unge det er svært at nå, fertilitet, ældre, og hvordan man i kommunerne kan styrke arbejdet med at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring seksuel sundhed. Det er emner, som netværkets bestyrelse ønsker at sætte særligt fokus på det kommende år.
Læs hele nyheden ...

10/12-2013
Der var kamp om pladserne til Fagligt Netværk for Seksuel Sundheds nye bestyrelse
Der var kampvalg til de tre ledige poster i netværkets bestyrelse. Den nye bestyrelse er bredt sammensat af fagpersersoner og forebyggelseskonsulenter.
Læs hele nyheden ...