Hvem kan blive medlem?

 

Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed optager personer eller organisationer, der har faglig (professionel) baggrund i relation til netværkets formål og fokusområder.

 

Netværket modtager støtte fra Sundhedsstyrelsen, og tilmelding er derfor gratis.

 

Jeg vil melde mig ind i Fagligt Netværk

 

Som medlem får du automatisk vores nyhedsbrev.

 


 

Medlemskategorier:
 

Offentligt ansatte
  • Kommunalt ansatte ressourcepersoner (eksempelvis sundhedsplejersker, forebyggelseskonsulenter, undervisere m.fl. som beskæftiger sig med soi, uønskede graviditeter og seksualundervisning)
  • Regionale forebyggelseskonsulenter
  • Sundhedsstyrelsens ressourcepersoner på området

Kommuner

 

Organisationer

  • Organisationer der arbejder med forebyggelse af hiv, soi, uønskede graviditeter og seksualundervisning

Private personer

  • Professionelle med ekspertise på området og fokus på den offentlige indsats

 

» Jeg vil melde mig ind i Fagligt Netværk

 

» Læs Arbejdsgrundlag for Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed

 

 

 

Nyheder
18/01-2018
Generalforsamling i fagligt netværk for seksuel sundhed d. 22.nov. 2017

Afviklet på den 5. Nationale Konference for seksuel sundhed
Læs mere …
22/12-2017
Spændende oplæg på den 5. nationale konference for seksuel sundhed

Præsentationer fra den 5. nationale konference om seksuel trivsel fra vugge til grav, november 2017
Læs mere …
25/10-2017
Opstartsmøde i region Midt

Mandag d. 25. september lykkedes det i 2. forsøg at starte en lokal netværksgruppe op i region Midt. Vi var 17 deltagere fra Holstebro, Århus, Silkeborg, Viborg Kommune denne eftermiddag/aften i Aktivitetscentret i Holstebro
Læs mere …
23/05-2017
Tilmelding til den 5. nationale konference for seksuel sundhed er åbnet

Vi vil gerne indbyde dig til to spændende dage med faglige oplæg, workshops og debatter om arbejdet med forebyggelse, sundhedsfremme, seksuel sundhed og trivsel i kommunalt regi. Temaet er "Seksuel trivsel fra vugge til grav"
Læs mere …