Det sker i Fagligt Netværk

 

Temamøder, workshops og nationale konferencer - Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed understøtter og danner rammer for flere forskellige aktiviteter.

 

Regionalt Netværksmøde - Region Syd

 

Arrangement d. 9. Oktober i Odense, Jernbanegade 16, 1. Sal, 5000 Odense C  fra 17-19, med et kort oplæg om normkritik på arbejdspladsen og invitation til at medlemmer kan komme med ønsker til fremtidige oplæg, arrangementer og lignende.

 

Programmet ser således ud:

17.00: velkomst og runde med intro til netværket (hvem er vi hver især)

17.30: oplæg om normkritik; hvordan kan det bruges på arbejdspladsen

18.00: spisning og networking

18.30: ønsker til netværk, oplæg, møde, forventninger

18.50: ny mødedato aftales og ansvarlig findes

 

Ved tilmelding, spørgsmål eller lignende kontakt da Louise Bro Davidsen pr. mail louise.bro.davidsen@gmail.com

 

 

Region Midt Tema-arrangement ” Seksuelle krænkelser og relationen”

 

Den 3. september 2018 kl. 16-19.30 i Sundhedscenter Skive, Resenvej 25, 3 sal – 7800 Skive

 

Program:

Kl. 16 Velkommen( kaffe og kage), kort om Fagligt Netværk For seksuel Sundhed

Kl. 16.15  Præsentationsrunde med fokus på networking indenfor seksuel sundhed

Kl. 16.45  Oplæg ”Krænkelse & Parforholdet – hvad betyder det for relationen?” v.    Vibeke Colstrup, fysioterapeut, psykoterapeut og klinisk sexolog

Kl. 17.30 Pause inkl. sandwich og networking

Kl. 18 Oplæg ”Seksuelt misbrugte kvinder og amning” – Malene Holmboe, jordemoder og master i sexologi har lavet projekt om betydning af seksuelt overgreb for amning/relationen, og hvordan sundhedspersonale kan støtte de misbrugte kvinder.

Kl. 19 Opsamling – netværksdrøftelse om fremtidige arrangementer og mulighed for sparring

 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Fagligt Netværk, der er begrænset antal pladser, så hurtig tilmelding anbefales

 

Tilmelding sker til Hanne Pedersen : hape@skivekommune.dk eller på telefon 20343080

 

 

Arrangement: SugarSugar 🍭

 

Den 19. september kl. 17.00 – 19.00 åbner RedenUng dørene for sugardatingens mysterier 🛍️.


Det er på Gasværksvej 26 på Vesterbro.

 

Christina Wind fra RedenUng vil fortælle lidt om, hvad sugardating er, og hvordan de unge bruger det.

 

Der er begrænset plads, så vi kan kun rumme maks. 25 personer. Tilmelding sker via: cw@reden.dk

 

Læs mere om RedenUngs arbejde på www.redenung.dk og www.gråzoner.dk

 

 

Regionalt netværksmøde – Region Syd
 
Dato for afholdelse af arrangementet er endnu ukendt.
 
På mødet vil der bl.a. være et bestyrelsesmedlem fra Dansk Kvindesamfund, som holder oplæg om sexisme, #metoo og grænsesætning.
 
Arrangementet bliver også slået i netværksgruppens facebookgruppe.
 
Ved tilmelding, spørgsmål eller lignende, kontakt da Louise Bro Davidsen pr. mail: louise.bro.davidsen@gmail.com

 

 

 

 

Læs mere om

 

 

 

Vær med

Vi opfordrer alle, der arbejder med seksuel sundhed, til at tilmelde sig netværket. Det er gratis at være med.

 

Melde ind (og ud)


 

Har du en nyhed?

 

Har du noget, som du vil formidle videre til de øvrige medlemmer af Fagligt Netværk?

 

Send en mail til info@seksuelsundhed.dk 


 

Nyheder
18/01-2018
Generalforsamling i fagligt netværk for seksuel sundhed d. 22.nov. 2017

Afviklet på den 5. Nationale Konference for seksuel sundhed
Læs mere …
22/12-2017
Spændende oplæg på den 5. nationale konference for seksuel sundhed

Præsentationer fra den 5. nationale konference om seksuel trivsel fra vugge til grav, november 2017
Læs mere …
25/10-2017
Opstartsmøde i region Midt

Mandag d. 25. september lykkedes det i 2. forsøg at starte en lokal netværksgruppe op i region Midt. Vi var 17 deltagere fra Holstebro, Århus, Silkeborg, Viborg Kommune denne eftermiddag/aften i Aktivitetscentret i Holstebro
Læs mere …
23/05-2017
Tilmelding til den 5. nationale konference for seksuel sundhed er åbnet

Vi vil gerne indbyde dig til to spændende dage med faglige oplæg, workshops og debatter om arbejdet med forebyggelse, sundhedsfremme, seksuel sundhed og trivsel i kommunalt regi. Temaet er "Seksuel trivsel fra vugge til grav"
Læs mere …